ܙܡܪܝܬ̈ܐ
سه شنبه, 30 شهریور 1395 21:49

ܙܡܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܢܗܪܝܢ- ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܣ

شنبه, 27 شهریور 1395 12:06

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

جمعه, 19 شهریور 1395 19:49

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܣ

پنج شنبه, 11 شهریور 1395 22:29

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܒܝܬ ܝܘܢܢ

سه شنبه, 02 شهریور 1395 20:41

ܙܡܪܬܐ ܕ ܚܙܕܗ̈ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

دوشنبه, 01 شهریور 1395 15:31

ܙܡܪܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܒܝܬ ܝܘܢܢ

سه شنبه, 19 مرداد 1395 20:37

ܙܡܪܬܐ ܕܗܠܐ ܠܝܬ- ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܣ

صفحه1 از15