ܙܡܪܝܬ̈ܐ
جمعه, 30 آبان 1393 21:46

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܙ

     
سه شنبه, 27 آبان 1393 23:07

ܙܡܪܬܐ ܒ ܩܠܐ ܕ ܐܒܼܝܢ ܐܓܣܝ

     
سه شنبه, 27 آبان 1393 22:48

ܙܡܪܬܐ ܒ ܩܠܐ ܕ ܐܠܒܪܬ ܥܒܼܕܝܫܘ

     
یکشنبه, 25 آبان 1393 12:16

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ-ܒܝܬܢ

     
سه شنبه, 20 آبان 1393 22:09

ܙܡܪܬܐ ܕ ܢܘܚܡܐ ܡܢ ܣܪܓܘܢ ܒܘܚܢܐ

     
یکشنبه, 18 آبان 1393 12:15

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܕܘܕ

سه شنبه, 13 آبان 1393 21:51

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܒܓܻܘܪܢ

     
سه شنبه, 13 آبان 1393 21:42

ܙܡܪܬܐ ܒ ܩܠܐ ܕ ܝܘܫܝܗ ܫܠܝܡܘܢ

     
دوشنبه, 12 آبان 1393 14:40

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܠܒܪܬ ܥܒܼܕܝܫܘ

     
یکشنبه, 11 آبان 1393 09:53

ܙܡܪܝܬܐ ܡܢ ܐܢܒܼܝܐ ܫܡܥܘܢ

یکشنبه, 11 آبان 1393 09:37

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܕܘܕ-ܡܫܡܝܡܘ̈ܢ