ܙܡܪܝܬ̈ܐ
چهارشنبه, 16 مهر 1393 23:01

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

سه شنبه, 15 مهر 1393 21:37

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܙ

یکشنبه, 13 مهر 1393 10:47

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܪܘܒܪܬ ܒܝܬ ܨܝܕ

یکشنبه, 13 مهر 1393 10:36

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܙ

جمعه, 11 مهر 1393 20:13

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

جمعه, 11 مهر 1393 20:09

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

چهارشنبه, 09 مهر 1393 22:59

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܠܒܪܬ ܥܒܕܝܫܘܥ

یکشنبه, 06 مهر 1393 20:07

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܓܻܢܢ ܣܒܼܐ

یکشنبه, 06 مهر 1393 12:20

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

یکشنبه, 06 مهر 1393 09:18

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

جمعه, 04 مهر 1393 18:00

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܘܓܢ ܒܝܬ ܣܡܘ

چهارشنبه, 02 مهر 1393 10:57

ܙܡܪܬܐ ܒ ܩܠܐ ܕ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

چهارشنبه, 02 مهر 1393 10:30

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܙ

سه شنبه, 01 مهر 1393 18:12

ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

جمعه, 28 شهریور 1393 15:59

ܙܡܪܝܬܐ ܡܢ ܐܠܒܪܬ ܐܕܝܫܘܥ