ܙܡܪܝܬ̈ܐ
پنج شنبه, 11 شهریور 1395 22:29

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܒܝܬ ܝܘܢܢ

سه شنبه, 02 شهریور 1395 20:41

ܙܡܪܬܐ ܕ ܚܙܕܗ̈ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

دوشنبه, 01 شهریور 1395 15:31

ܙܡܪܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܒܝܬ ܝܘܢܢ

سه شنبه, 19 مرداد 1395 20:37

ܙܡܪܬܐ ܕܗܠܐ ܠܝܬ- ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܣ

سه شنبه, 25 خرداد 1395 09:55

ܙܡܪܬܐ ܕܣܦܪܬܐ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

سه شنبه, 25 خرداد 1395 09:54

ܙܡܪܬܐ ܕܟܢܪܐ ܡܢ ܡܐܢܘܥܠ ܣܝܡܘܢ

سه شنبه, 18 خرداد 1395 09:48

ܙܡܪܬܐ ܕܣܦܪܟܻܝ - ܡܢ ܡܐܪܟܘ ܝܘܢܢ

پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 11:40

ܙܡܪܬܐ ܕ ܢܘܚܡܐ ܡܢ ܣܪܓܘܢ ܒܘܚܢܐ