ܙܡܪܝܬ̈ܐ
شنبه, 12 شهریور 1390 10:46

ܚܒܘܪ

ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܙ
شنبه, 12 شهریور 1390 10:33

ܒܪܘܢܝ

ܙܡܪܬܐ
شنبه, 12 شهریور 1390 09:12

ܕܥܬܝܕ

ܙܡܪܬܐ
سه شنبه, 01 شهریور 1390 11:38

ܙܡܪܬܐ(ܒܪܬܐ ܕ ܢܝܣܢ)

ܐܫܘܪ ܟܷܗܪ-ܒܚܫܝ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 15:04

ܙܡܪܬܐ

ܚܒܘܪ  ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܙ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 14:54

ܒܪܘܢܝ ܒܒܘܢܐ

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܬ ܫܠܝܡܘܢ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 14:45

ܚܒܘܪ

ܐܫܘܪ ܣܪܓܙ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 14:39

ܙܡܪܬܐ

ܙܡܪܬܐ 3
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 14:33

ܐܘܪܡܝ

ܦܼܪܝܕܘܢ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 14:18

ܐܪ̈ܚܐ

 ܙܡܪܐ ܢܝܢܘܣ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 12:52

ܙܡܪܬܐ

ܕܥܬܝܕ
ܝܘܒܠܐ ܕ ܝܘܒܠ̈ܐ
شنبه, 28 خرداد 1390 12:11

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܪܘܒܪܬ ܨܝܕ

ܝܘܡܢ̈ܐ ܥܒܻܝܪܐ
شنبه, 28 خرداد 1390 12:04

ܕܥܬܝܕ

ܕܥܬܝܕ
شنبه, 28 خرداد 1390 11:53

ܢܝܣܢ

ܓܷܘܪܓܷ ܟܷܗܪܒܚܫܝ 
دوشنبه, 02 خرداد 1390 15:57

ܣܗܕܐ

ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܙ
صفحه15 از15