ܙܡܪܝܬ̈ܐ
یکشنبه, 15 شهریور 1394 10:08

ܙܡܪܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

یکشنبه, 01 شهریور 1394 10:28

ܙܡܪܬܐ ܕܚܒܘܪ ܒܩܠܐ ܕܐܫܘܪ ܣܪܓܝܙ

شنبه, 24 مرداد 1394 10:55

ܙܡܪܬܐ ܕܩܘܠܐ ܡܢ ܕܘܕ ܥܝܫܝܐ

شنبه, 24 مرداد 1394 10:47

ܙܡܪܬܐ ܕܪܥܘܫ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܻܣܝ

دوشنبه, 01 تیر 1394 10:16

ܙܡܪܬܐ ܕܣܗܪܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܙ

سه شنبه, 26 خرداد 1394 10:04

ܙܡܪܬܐ ܕܪܥܝܐ ܡܢ ܐܒܼܝܢ ܐܓܼܣܝ

شنبه, 23 خرداد 1394 10:30

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܣܝܡܘܢ ܥܝܣܐ- ܕܘܢܝܐ

چهارشنبه, 20 خرداد 1394 22:45

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܡܘܫܐ ܓܒܼܪܐܝܠ

چهارشنبه, 20 خرداد 1394 22:24

ܙܡܪܬܐ- ܫܡܘܐܝܠ ܒܝܬ ܫܡܘܐܝܠ

چهارشنبه, 06 خرداد 1394 18:35

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܬ ܫܡܘܐܝܠ

سه شنبه, 05 خرداد 1394 09:46

ܙܪܝܦ ܚܫܠܗܝ ܠܐܬܪܐ ܕܥܡܐܢ

ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܐܢ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܘܦܢܝܬܐ ܘܗܪ ܗܕܟܐ ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܟܬܒ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܡܝܬܐ ܥܒܪܗܝ ܠܡܣܬܛ ܐܪܫܟܝܬܐ …
پنج شنبه, 03 ارديبهشت 1394 18:47

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܡܝܠܣ ܐܝܫܝܐ-ܣܗܪܐ

یکشنبه, 30 فروردين 1394 09:33

ܙܡܪܬܐ ܕܝܡܐ ܡܢ ܕܝܘܝܕ ܥܝܫܘ