This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܡܦܪ̈ܝܬܐ
سه شنبه, 09 مرداد 1397 10:33

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ   ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ ܕ 280 ܠܡܵܪܲܢ ܓܵܘ ܠܘܿܕ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܦܵܠܸܣܛܝܼܢܹܐ. ܐܲܒܼܵܗܘܼܗܝ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܡܗܲܝܡܢܹܳܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܘܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ …
سه شنبه, 28 شهریور 1396 12:21

ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ - ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܢܘܪܘܙ

سه شنبه, 21 شهریور 1396 13:51

ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ

یکشنبه, 29 مرداد 1396 12:25

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ

سه شنبه, 24 مرداد 1396 21:34

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܐܗܘ

شنبه, 07 مرداد 1396 13:42

ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ -

یکشنبه, 01 مرداد 1396 10:03

ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ

سه شنبه, 20 تیر 1396 09:20

ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ -

یکشنبه, 04 تیر 1396 10:22

ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ -

سه شنبه, 09 خرداد 1396 14:20

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ

صفحه1 از25