ܡܦܪ̈ܝܬܐ
دوشنبه, 04 آبان 1394 20:50

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܥܠܝܡܙܬܐ - ܡܫܡܝܡܘ̈ܢ

یکشنبه, 03 آبان 1394 18:01

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ

سه شنبه, 28 مهر 1394 13:32

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ

چهارشنبه, 22 مهر 1394 19:11

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ

جمعه, 17 مهر 1394 23:05

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ

دوشنبه, 06 مهر 1394 19:32

ܡܬ̈ܠܐ ܘܩܣܡܝܬ̈ܐ - ܡܫܡܝܡܘ̈ܢ