ܡܦܪ̈ܝܬܐ
چهارشنبه, 22 مهر 1394 19:11

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ

جمعه, 17 مهر 1394 23:05

ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ

دوشنبه, 06 مهر 1394 19:32

ܡܬ̈ܠܐ ܘܩܣܡܝܬ̈ܐ - ܡܫܡܝܡܘ̈ܢ

یکشنبه, 05 مهر 1394 10:12

ܒܕܘܢܝܐ ܕܥܠܡ - ܡܫܡܝܡܘ̈ܢ

یکشنبه, 29 شهریور 1394 10:17

ܝܠ ܤܘܠܐ ܕ ܝܠܝܡܘܬܐ

پنج شنبه, 26 شهریور 1394 10:28

ܡܓܼܠܬܐ ܕ ܒܝܬܘܬܐ