ܡܦܪ̈ܝܬܐ
دوشنبه, 01 خرداد 1391 15:29

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ - 3

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܐܙܪܒܝܓ̰ܢ ܡܥܪܒܼܬܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 20:10

ܚܘܪܙܐ ܝܘܡܝܐ - 12 ܒܝܐܪ 2012

ܚܘܪܙܐ ܕ ܝܙܡܐ ܕ ܫܒܬܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 16:11

ܣܝܢܡܐ ܚܕܐ ܕ ܐܝܪܢ - 2

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 15:56

ܒܝܬܐ ܘ ܒܝܬܘܬܐ

ܚܕ ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܒܘܟܪܪܢ ܕ ܟܠܦܬ̈ܐ ܚܘ ܝܘܼܪܘܼܦ - 1
دوشنبه, 18 ارديبهشت 1391 13:45

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝ - 2
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1391 16:14

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝ - 1
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1391 22:35

ܣܝܼܢܡܐ ܚܕܬܐ ܕ ܐܝܪܢ - 1

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
شنبه, 09 ارديبهشت 1391 15:35

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܙܪܒܝܓܢ ܡܕܢܚܝܬܐ
شنبه, 26 فروردين 1391 21:35

ܚܘܪܙܐ ܝܘܡܝܐ ܫܒܬܐ 14 ܒܢܝܣܢ 2012

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܟܐ ܡܥܣܝܬܘܢ ܚܙܝܬܘܢ
ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܫܢ̈ܐ ܕ ܕܥܒܻܪ ܓܘܕ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒ ܣܢܕܬܐ ܕ ܐܡܝܪܝܟܐ ܕܪܩܘܠ ܐܝܪܢ ܦܠܝܚܐ ܝܢ̈ܐ ܕ ܦܠܛܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܘܬܐ ܕ ܒ ܐܠܦܐ ܦܪܨܘܦ̈ܐ ܠܐܒ ܓܢܗܐ.
دوشنبه, 10 بهمن 1390 15:18

ܗܩܝܬ̈ܐ

ܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣܩܠܐ  ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ
یکشنبه, 06 آذر 1390 09:31

ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܐ ܝܠܗܿ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ، ܐܠܐ ܗܿܝ ܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܪܒܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܠܗܿ܂
ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܥܘܡܪܐ ܕ ܡܪܬ ܡܪܝܡ ܒ ܐܘܪܡܝ
ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܐܪܡܝܐ ܝܘܣܢܢ ܨܠܝܒܻܐ
چهارشنبه, 30 شهریور 1390 10:39

ܚܘܒܐ ܕ ܒܪܫܝܬ(ܡܝܘܙܝܟ)

ܡܢ ܫܡܫܐ ܓܷܪܠܝܙ ܟܬܘܠܝܟ
چهارشنبه, 30 شهریور 1390 10:33

ܕܒܻܝܚܘܬܐ ܛܥܘܢܬܐ ܕ ܗܝܡܢܘܬܐ. 2

ܡܝܘܙܝܟ ܡܢ ܫܡܫܐ ܓܷܪܠܝܙ ܟܬܘܠܝܟ