ܡܦܪ̈ܝܬܐ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 15:51

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܡܕܝܬܐ ܕ ܬܹܟܵܐܒ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 15:45

ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܚܵܠܝܼ ܓܘ ܐܝܪܢ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܕ ܗܓܝܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܘܠܘܬܝܩܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 08:00

ܐܡܪܝܟܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܓܘܐ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܫܘܬܦܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܦܘܠܘܬܝܩܝܐ ܕ ܐܡܪܟܐ ܓܘ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܒܪܐܪ
دوشنبه, 22 خرداد 1391 19:16

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܓܘ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܒܼܪ

ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܕ ܦܢܝܪܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܡܣܥܝܬܐ
جمعه, 12 خرداد 1391 09:54

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ - 4

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܡܕܝܬܐ ܕ ܡܐܟܘܼ
جمعه, 12 خرداد 1391 09:49

ܐܡܪܟܐ ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܓܘܐ

ܚܕܐ ܩܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܫܘܬܦܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܦܘܠܘܬܝܩܝܐ ܕ ܐܡܪܟܐ ܓܘ ܫܒܬܐ ܕ ܕܥܒܪܐܪ
ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܝܬܐ ܕ ܦܢܝܪܬܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܡܣܥܝܬܐ
پنج شنبه, 04 خرداد 1391 16:27

ܒܝܬܐ ܘ ܒܝܬܘܝܬܐ

ܡܘܕܢܘܬܐ ܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܘ ܟܠܦܬ ܥܡ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܩܫܝܼܝܐ ܐܕܝ
دوشنبه, 01 خرداد 1391 15:29

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ - 3

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܐܙܪܒܝܓ̰ܢ ܡܥܪܒܼܬܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 20:10

ܚܘܪܙܐ ܝܘܡܝܐ - 12 ܒܝܐܪ 2012

ܚܘܪܙܐ ܕ ܝܙܡܐ ܕ ܫܒܬܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 16:11

ܣܝܢܡܐ ܚܕܐ ܕ ܐܝܪܢ - 2

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ
شنبه, 23 ارديبهشت 1391 15:56

ܒܝܬܐ ܘ ܒܝܬܘܬܐ

ܚܕ ܫܪܒܐ ܒܘܬ ܒܘܟܪܪܢ ܕ ܟܠܦܬ̈ܐ ܚܘ ܝܘܼܪܘܼܦ - 1
دوشنبه, 18 ارديبهشت 1391 13:45

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝ - 2
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1391 16:14

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܕܪܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝ - 1
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1391 22:35

ܣܝܼܢܡܐ ܚܕܬܐ ܕ ܐܝܪܢ - 1

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
شنبه, 09 ارديبهشت 1391 15:35

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܙܪܒܝܓܢ ܡܕܢܚܝܬܐ