This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܡܦܪ̈ܝܬܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
شنبه, 09 ارديبهشت 1391 15:35

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ

ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܙܪܒܝܓܢ ܡܕܢܚܝܬܐ
شنبه, 26 فروردين 1391 21:35

ܚܘܪܙܐ ܝܘܡܝܐ ܫܒܬܐ 14 ܒܢܝܣܢ 2012

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܟܐ ܡܥܣܝܬܘܢ ܚܙܝܬܘܢ
ܒ ܡܕܚܐ ܕ ܫܢ̈ܐ ܕ ܕܥܒܻܪ ܓܘܕ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒ ܣܢܕܬܐ ܕ ܐܡܝܪܝܟܐ ܕܪܩܘܠ ܐܝܪܢ ܦܠܝܚܐ ܝܢ̈ܐ ܕ ܦܠܛܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܘܬܐ ܕ ܒ ܐܠܦܐ ܦܪܨܘܦ̈ܐ ܠܐܒ ܓܢܗܐ.
دوشنبه, 10 بهمن 1390 15:18

ܗܩܝܬ̈ܐ

ܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣܩܠܐ  ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ
یکشنبه, 06 آذر 1390 09:31

ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܐ ܝܠܗܿ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ، ܐܠܐ ܗܿܝ ܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܪܒܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܠܗܿ܂
ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܥܘܡܪܐ ܕ ܡܪܬ ܡܪܝܡ ܒ ܐܘܪܡܝ
ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܐܪܡܝܐ ܝܘܣܢܢ ܨܠܝܒܻܐ
چهارشنبه, 30 شهریور 1390 10:39

ܚܘܒܐ ܕ ܒܪܫܝܬ(ܡܝܘܙܝܟ)

ܡܢ ܫܡܫܐ ܓܷܪܠܝܙ ܟܬܘܠܝܟ
چهارشنبه, 30 شهریور 1390 10:33

ܕܒܻܝܚܘܬܐ ܛܥܘܢܬܐ ܕ ܗܝܡܢܘܬܐ. 2

ܡܝܘܙܝܟ ܡܢ ܫܡܫܐ ܓܷܪܠܝܙ ܟܬܘܠܝܟ
چهارشنبه, 26 مرداد 1390 15:33

ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܘܠܝܡ ܣܪܡܣ

ܟܐ ܡܣܝܬܘ̈ܢ ܫܡܥܝܬܘ̈ܢ
ܚܕܰ ܟܡܐ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ (ܣܗܡܐ ܩܕܽܡܝܐ)
دوشنبه, 02 خرداد 1390 13:17

ܗܡܙܡܬܐ(ܫܡܘܐܝܠ ܦܐܪܐ)

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܠܐ ܥܡ ܪܒܝ ܫܡܘܐܝܠ ܦܐܪܐ
صفحه25 از25