This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܡܡܠ̈ܐ
چهارشنبه, 03 مرداد 1397 11:16

ܡܡܠܐ - ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܪܒܢ ܗܘܪܡܙ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܒܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܠܵܦܵܛ. ܓܘܼܪܘܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܒܲܝܬܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܐܲܒܼܵܗܘܼܗܝ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܲܚܸܒܵܢܹܳܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܗܲܝܸܖܳܢܹܐ ܠܣܢܝܼܩܹܳܐ . …
دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 11:53

ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܣܝܡܘܢ ܟܪܡܝ- ܝܡܐ

صفحه1 از4