شنبه, 11 شهریور 1396 09:56

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܡܩܠܣܐ ܟܗܢܐ ܩܫܝܫܐ ܢܪܣܝ ܝܘܚܢܣ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܫܪܟܬܐ ܕܕܝܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܪܡܝ

ܚܕܐ  ܗܡܙܡܬܐ ܡܢ ܡܩܠܣܐ ܟܗܢܐ ܩܫܝܫܐ ܢܪܣܝ ܝܘܚܢܣ  ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܫܪܟܬܐ ܕܕܝܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܪܡܝ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید