This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
یکشنبه, 05 آذر 1396 11:13

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܣܝ ܗܕܘܢ ܒܝܐ ܝܘܪܝ- ܬܚܠܘܦܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܒܝܬ ܢܘܦܩܐ ܕܐܘܪܡܝ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید