This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
چهارشنبه, 22 آذر 1396 13:18

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܝܬ - ܟܘܠܝܐ ܒܘܬ ܡܬܐ ܕܩܙܠ ܥܫܩ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܝܬ - ܟܘܠܝܐ ܒܘܬ ܡܬܐ ܕܩܙܠ ܥܫܩ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید