This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 23 دی 1396 12:09

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܢܝܬܐ ܦܘܪ ܫܗܒܙ ܐܣܝܐ ܕܒܝܬ- ܕܪܡܢܬܐ ܕܣܦܝܕ ܕܐܘܪܡܝ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܢܝܬܐ ܦܘܪ ܫܗܒܙ ܐܣܝܐ ܕܒܝܬ- ܕܪܡܢܬܐ ܕܣܦܝܕ ܕܐܘܪܡܝ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید