This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 07 بهمن 1396 13:18

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܙܥܝܐ ܣܪܓܝܙ ܙܕܗ ܛܥܠܢܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܙܥܝܐ ܣܪܓܝܙ ܙܕܗ ܛܥܠܢܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید