This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
یکشنبه, 07 مرداد 1397 10:37

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܬܠܝܛܐ ܫܪܟܢܐ ܒܙܘܝܚܐ ܕܬܡܘܙ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ- ܢܝܢܘܣ ܐܘܕܝܫܘ

ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܬܠܝܛܐ ܫܪܟܢܐ ܒܙܘܝܚܐ ܕܬܡܘܙ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ- ܢܝܢܘܣ ܐܘܕܝܫܘ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید