This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 19 تیر 1399 11:51

ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܟܬܒܼܐ ܕܩܛܝܢܐ ܓܒܪܐ- ܒܩܠܐ ܕܡܢܚܐ ܘܠܝܡ ܕܢܐܝܠ

ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܟܬܒܼܐ ܕܩܛܝܢܐ ܓܒܪܐ- ܒܩܠܐ ܕܡܢܚܐ ܘܠܝܡ ܕܢܐܝܠ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید