ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ
سه شنبه, 25 بهمن 1390 10:52

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
دوشنبه, 10 بهمن 1390 15:14

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣܩܠܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
دوشنبه, 26 دی 1390 15:04

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

 ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ
ܟܐ ܡܥܨܝܬܘ̈ܢ ܫܡܥܝܬܘ̈ܢ
دوشنبه, 28 آذر 1390 14:01

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ(19-12-2011)

ܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣܩܠܐ ܕ ܐܘܪܡܝ
دوشنبه, 07 آذر 1390 10:11

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
پنج شنبه, 20 مرداد 1390 09:11

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝ̈ܬܐ

ܚܕܐ ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܣܗܡܐ ܣܦܪܝܐ
دوشنبه, 06 تیر 1390 14:00

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝ̈ܬܐ

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ ܡܢ ܣܦܪܝܘܬܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘ ܬܒܱܝܠ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܒܒܓܷܢ ܠܙܪ ܘ ܚܕܐ ܙܡܪܬܐ
صفحه6 از6