ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ
شنبه, 21 شهریور 1394 12:38

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

چهارشنبه, 11 شهریور 1394 11:13

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 10:50

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 25 مرداد 1394 12:27

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

شنبه, 17 مرداد 1394 11:29

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 12 مرداد 1394 10:47

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

شنبه, 03 مرداد 1394 10:39

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 18 تیر 1394 10:23

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 11 تیر 1394 10:38

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 09 تیر 1394 09:35

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 07 تیر 1394 10:06

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 24 خرداد 1394 10:03

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 12 خرداد 1394 10:59

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 07 خرداد 1394 10:56

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 31 ارديبهشت 1394 09:51

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 08 ارديبهشت 1394 10:26

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 31 فروردين 1394 10:35

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

شنبه, 22 فروردين 1394 11:07

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܝܘܘܢܓ ܠܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܟܝܢ ܒܠܘܙܢ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܝܣ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܐܚܪܝܐ ܕܒܝܠ ܐܪܝܢ ܘܓܘܕܐ ܕ5+1 …