ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ
شنبه, 22 فروردين 1394 11:07

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܝܘܘܢܓ ܠܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܟܝܢ ܒܠܘܙܢ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܝܣ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܐܚܪܝܐ ܕܒܝܠ ܐܪܝܢ ܘܓܘܕܐ ܕ5+1 …
شنبه, 23 اسفند 1393 10:08

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 30 بهمن 1393 10:18

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 26 بهمن 1393 09:13

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 29 دی 1393 13:07

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 23 دی 1393 09:28

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 14 دی 1393 10:18

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 24 آذر 1393 09:58

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 13 آذر 1393 12:14

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 09 آذر 1393 09:31

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

پنج شنبه, 29 آبان 1393 11:01

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

چهارشنبه, 28 آبان 1393 11:51

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 15 مهر 1393 21:46

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

یکشنبه, 26 مرداد 1393 10:01

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 29 ارديبهشت 1393 12:26

ܚܘܪܙܐ ܕܡܬܠܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 28 بهمن 1392 11:51

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ