This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ
دوشنبه, 28 بهمن 1392 11:51

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 30 دی 1392 12:00

ܡܬܠܐ ܘ ܩܣܡܝܬܐ - 30-10-92

سه شنبه, 24 دی 1392 11:09

ܡܬܠܐ ܘ ܩܣܡܝܬܐ - 23-10-92

دوشنبه, 11 آذر 1392 12:21

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 30 مهر 1392 11:03

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝ̈ܐ

سه شنبه, 19 شهریور 1392 11:19

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝ̈ܐ

یکشنبه, 02 تیر 1392 12:17

ܡܬܠ̈ܐ ܘܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 25 دی 1391 12:52

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 18 دی 1391 12:35

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

دوشنبه, 20 آذر 1391 12:54

ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܬܠ̈ܐ ܘܩܣܡܝܬ̈ܐ

سه شنبه, 03 مرداد 1391 08:45

ܡܐܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܡܬܠܐ – ܗܩܝܬܐ ܘ ܡܡܪܐ ܓܘܒܝܐ
پنج شنبه, 29 تیر 1391 10:02

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܗܩܝܬ̈ܐ ܘ ܡܬܠ̈ܐ
یکشنبه, 04 تیر 1391 17:54

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܡܬܠܐ – ܗܩܝܬܐ ܘ ܡܡܪܐ ܓܘܒܝܐ
سه شنبه, 23 خرداد 1391 07:52

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܡܬܠܐ – ܗܩܝܬܐ ܘ ܡܡܪܐ ܓܘܒܝܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܡܬܠܐ – ܗܩܝܬܐ ܘ ܡܡܪܐ ܓܘܒܝܐ
جمعه, 12 خرداد 1391 10:01

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܡܬܠܐ – ܗܩܝܬܐ ܘ ܡܡܪܐ ܓܘܒܝܐ
دوشنبه, 01 خرداد 1391 15:11

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܡܬܠ̈ܐ – ܗܩܝܬ̈ܐ ܟܪܝܐ – ܚܒܪ݀ ܐ ܓܘܒܝܐ ܡܢ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܪ݀ܓܢܝܬܐ ܕ ܚܟܼܡܬܐ ܥܡ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܦ ܒܝܬ ܝܘܣܦ
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1391 17:19

ܡܬܠ̈ܐ ܘ ܩܣܡܝܬ̈ܐ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܦܝܐ  ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ