This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
سه شنبه, 07 تیر 1401 11:41

ܨܘܪܝܬܐ̈- ܩܒܠܬܐ ܦܫܝܢܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

 ܨܘܪܝܬܐ̈- ܩܒܠܬܐ ܦܫܝܢܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید