This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 10:38

ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܙܘܙܐ ܕܦܝܫܠܗܘ̈ܢ ܫܩܝܠܗܝ ܒܝܕ ܪܘܢܝ ܟܘܠܡܢ

ܟܡܝܘܬܐ ܕ ܙܘܙܐ ܕܦܝܫܠܗܘ̈ܢ ܫܩܝܠܗܝ ܒܝܕ ܪܘܢܝ ܟܘܠܡܢ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܕܦܪܣܩܠܐ ܘܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ ܘܥܠܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗܝ: ܪܘܢܝ ܟܘܠܡܢ ܠܐܒ ܟܘ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܡܘܪܝܙܬܐ ܡܢ ܕܥܒܪ ܟܻܝܕܠܢ ܠܐܝܪܢ ܘܒܪܒܐ ܩܠܐ ܘܩܘܓܐ ܙܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܫܘܕܪܢ ܐܝܢܐ ܚܕ ܫܪܒܐ ܘܚܕ ܥܒܕܘܬܐ ܪܒܐ ܫܦܪܬܐ ܡܢܗܝ ܚܙܝܠܢ ܕܒܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܪܚܫܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܟܡܝܘܬܐ ܕ17 ܐܠܦܐ ܕܘܠܪ ܗܩܘܬܗܝ ܐܚܟܝ 5 ܐܠܦܐ ܫܩܠܗܝ ܘܐܡܪܗܝ ܐܢܐ ܠܝܬܗܘܠܝ ܚܘܪܙܐ ܒܐܝܪܢ ܘܒܘܬ ܐܗܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܐܗܐ ܠܐ ܫܩܠܢ. 

ܪܘܢܝ ܟܘܠܡܢ ܫܒܬܐ ܕܕܥܒܪ ܒܘܬ ܬܠܬܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܟܠܣܐ ܬܝܠܗܝ ܠܐܝܪܢ ܐܝܢܐ ܒܚܕܟܡܐ ܥܠܬܐ ܐܢܐ ܟܠܣܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܬܘܩܢܩܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید