دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 09:42

ܓܘܕܐ ܕܟܘܫܬܝ ܦܪܢܓܝ ܕܐܝܪܢ ܩܕܰܡܝܐ ܒܐܣܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܟܘܫܬܝ ܦܪܢܓܝ ܕܐܝܪܢ ܩܕܰܡܝܐ ܒܐܣܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܟܘܫܬܝ ܦܪܢܓܝ ܕܐܝܪܢ ܒܩܢܝܬܐ ܕ3 ܕܗܒܐ ܚܕ ܣܝܡܐ ܘ2 ܒܪܘܢܙ ܗܘܝܠܗܝ ܩܕܡܝܐ ܒܟܘܬܫܐ ܕܟܘܫܬܝ ܦܪܢܓܝ ܕܐܣܝܐ. ܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܚܬܡܠܗܘܢ. ܬܠܬܐ ܕܗܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܢܝܐ ܒܝܕ ܪܡܝܢ ܛܗܪܝ ܒܝܘܩܪܐ ܕ71 ܝܘܣܦ ܩܕܪܝܐܢ 80 ܙܡܗܕܝ ܥܠܝܝܪܝ ܒܝܘܩܪܐ ܕ98.

 ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܘܕܐ ܕܬܝܪܢ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܩܡ ܐܗܐ ܡܢܬܝܬܐ ܙܐ ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܟܘܫܬܝ ܐܙܕ ܕܐܝܪܢ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܗܐ ܦܥܘܐ ܒܐܣܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید