This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 31 ارديبهشت 1394 08:40

ܓܘܕܓܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܬܚܘܬ 23 ܫܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܩܕܰܡܝܐ ܒܐܣܝܐ

ܓܘܕܓܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܬܚܘܬ 23 ܫܢܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܩܕܰܡܝܐ ܒܐܣܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܬܚܘܘܬ 23 ܫܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܬܫܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܐܗܐ ܦܥܘܐ ܗܘܝܠܗܝ ܩܕܡܝܐ ܒܐܣܝܐ . ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܢܐ ܟܘܬܫܐ ܐܕܝܘܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܦܝܕܘ ܕܢܡܝܒܝܐ ܒܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܚܬܡܠܗܝ. ܕܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܛܥܠܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܦܠܛܐ ܕ3-0 ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܗܘܝܠܗܝ ܩܕܡܝܐ ܕܛܥܠܝܬܐ ܥܗܝܕܐ.

ܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܩܡ ܐܗܐ ܩܪܡܬܐ ܐܘܦ ܩܪܝܡܐ ܝܗܘܐ ܒܛܥܠܬܐ ܩܡ ܐܬܪܘܬܐ ܕܗܢܕ ܩܛܪ ܘܦܝܠܝܦܝܢ.

 

ܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܢ ܛܥܠܝܬܐ ܬܠܬܐ ܡܢ ܛܥܠܢܐ ܕܐܠܝܪܢ ܦܝܫܠܗܘܢ ܦܪܝܫܐ ܒܨܕܪܐ ܕܛܥܠܢܐ ܟܡ ܨܦܝ ܒܐܣܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید