This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
چهارشنبه, 06 خرداد 1394 10:41

ܦܪܣܦܘܠܝܣ 0 -ܐܠ ܗܠܐܠ 3 ܚܘܬܡܐ ܕ ܕܣܡܘܩܐ̈ ܒܛܥܠܝܬ̈ܐ ܕܐܣܝܐ

ܦܪܣܦܘܠܝܣ 0 -ܐܠ ܗܠܐܠ 3   ܚܘܬܡܐ ܕ ܕܣܡܘܩܐ̈ ܒܛܥܠܝܬ̈ܐ ܕܐܣܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܦܪܣܦܘܠܝܣ ܦܠܛܠܗܝ ܡܢ ܛܥܠܝܬܐ ܕܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܣܝܐ . ܒܛܥܠܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܒܝܐ ܦܪܣܦܘܠܝܣ ܘܓܘܕܐ ܕܐܠ ܗܠܐܠ ܕܒܗܪܝܢ ܒܪܗܛܐ ܕܚܕ ܡܢ 16 ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܓܘܕܐ ܟܠܝܠܗܘܢ ܩܡ ܚܕܕܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܘܬܡܐ ܕܛܥܠܬܐ ܦܪܣܦܘܠܝܣ ܒܡܩܪܡܬܐ ܕ3-0 ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܐܠ ܗܠܐܠ ܗܘܝܠܗܝ ܥܨܝܐ ܕܦܠܛܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܟܣܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܕܝܗܘܐ ܒܘܬ ܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܒܐܣܝܐ. ܒܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܐܠ ܗܠܐܠ ܡܚܝܠܗܝ 4 ܓܘܠ ܩܐ ܦܪܣܦܘܠܝܣ ܘܗܘܝܠܗܝ ܩܪܡܢܐ ܕܐܗܐ ܛܥܠܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید