ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
شنبه, 06 تیر 1394 10:13

ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܠܗܣܬܢ

ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܠܗܣܬܢ

 

 ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܘܠܗܣܬܢ ܒܚܕ ܛܥܠܬܐ ܪܒܐ ܫܦܪܬܐ ܒܫܘܝܠܐ ܕܫܒܬܐ ܕܫܒܥܐ ܕܠܝܓ ܕܪܒ ܚܝܠܘܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܘܠܝܒܘܠ . ܒܐܗܐ ܛܥܠܬܐ ܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܩܪܡܢܐ ܒܦܠܛܐ 3-2 .. .
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان
 
(تصاویر) حواشی پیروزی ایران برابر لهستان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید