This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 13 تیر 1394 08:59

ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܛܥܠܬܐ ܘܗܘܝܠܗ ܫܬܝܬܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܛܥܠܬܐ ܘܗܘܝܠܗ ܫܬܝܬܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܫܪܟܬܐ ܒܛܥܠܬܐ ܘܗܘܝܠܗ ܫܬܝܬܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܐܣܩܠܬܐ ܠܪܗܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕܛܥܠܝܬܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܕܘܢܝܐ . ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܓܻܕ ܡܢ ܩܪܡܬܐ ܚܫܚܬܐ ܘܛܥܠܬܐ ܫܦܪܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܪܘܣܝܐ ܘܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܘܬ ܦܝܫܬܐ ܒܐܢܐ ܛܥܠܝܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܡ ܠܗܣܬܢ ܦܝܫܠܗ ܡܢ ܣܝܩܬܐ ܒܪܗܛܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܐ ܛܥܠܝܬܐ̈ . ܓܘܕܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܐ ܛܥܠܝܬܐ ܩܢܝܠܗ ܠܕܪܓܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܘܠܝܒܘܠ ܕܕܘܢܝܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید