دوشنبه, 01 آبان 1396 09:25

ܐܪܡ ܐܪܢܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܪܡܢ ܦܪܣ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܢ- ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܒܘܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ

ܐܪܡ ܐܪܢܝܢ ܡܕܒܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܪܡܢ ܦܪܣ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܢ- ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܒܘܢܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید