سه شنبه, 14 اسفند 1397 20:16

ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܒܝܬ -ܥܬܩܐ ܕܠܢܕܢ

ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܒܝܬ -ܥܬܩܐ ܕܠܢܕܢ

ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܒܝܬ -ܥܬܩܐ ܕܠܢܕܢ

 

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مرد آشوری در موزه لوور

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

گو ا دا بانوی لگاش ۲۱۲۰ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

لوح پیروزی نرام سین -۲۲۵۴ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مجسمه مرمری از معبد ایشتر – ۲۴۰۰ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مجسمه زن از معبد ایشتر حدود ۲۵۰۰ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

نوشته ای بر روی لوحی از خاک رس مربوط به کارهای اداری در معبد لگاش حدود ۲۳۷۰ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مراسم نذر شاه آشوری اور-نانشه در ۲۵۰۰پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

حیوان افسانه ای از کاخ نمرود – ۸۸۳ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مجسمه ابولهول – نینوا سده ۷ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

چنگ از معبد پو آبی در شهر اور

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

یک چنگ – ۲۶۰۰ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مجسمه سر یک چنگ – ۲۶۰۰ پ م

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

شیری به مردی حمله کرده – هنر آشوری

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

مجسمه ابولهول ریش دار با کلاه شاهی

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

آشوریان در حال بازگشت از شکار

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

شاه آشوری در حال شکار شیر

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

انانجمن شکارچیان

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

خط میخی آشوری

هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان

نمایش بدعت با شاه

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید