This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 13 بهمن 1390 09:44

ܚܕ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܒܒܐ ܒܝܬ ܠܟܱܝܢ

ܚܕ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕ ܡܢܚܐ ܒܒܐ ܒܝܬ ܠܟܱܝܢ

ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܘܫܚܬܗ

ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܒ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܘܪܡܝ ( ܟܐ ܡܥܨܝܬܘܢ  ܡܢ ܠܐܟܐ ܫܡܥܝܬܘܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید