ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
دوشنبه, 16 دی 1398 12:49

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈ - ܚܘܪܙܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܣܪܕܐܪ ܣܪܬܝܦ ܣܘܠܝܡܢܝ ܘ ܐܒܘܐ ܡܗܕܝ ܡܘܗܢܕܣ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܫܗܕ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈ - ܚܘܪܙܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܣܪܕܐܪ ܣܪܬܝܦ ܣܘܠܝܡܢܝ ܘ ܐܒܘܐ ܡܗܕܝ ܡܘܗܢܕܣ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܫܗܕ

 

 

 

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐ̈ - ܚܘܪܙܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܣܪܕܐܪ ܣܪܬܝܦ ܣܘܠܝܡܢܝ ܘ ܐܒܘܐ ܡܗܕܝ ܡܘܗܢܕܣ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܫܗܕ

 ܡܢ ܣܝܬ ܕܐܢܬܚܐܒتصاویر :

 

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

عکس: تسنیم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید