ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
سه شنبه, 30 ارديبهشت 1399 22:23

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐܗ- ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܫܦܪܬܐ ܡܢ ܛܘܪܢܐ̈ ܕܫܐܗ ܢܫܐܢ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐܗ- ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܫܦܪܬܐ ܡܢ ܛܘܪܢܐ̈ ܕܫܐܗ ܢܫܐܢ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܨܘܪܝܬܐܗ- ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܫܦܪܬܐ ܡܢ ܛܘܪܢܐ̈ ܕܫܐܗ ܢܫܐܢ

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

تصاویر: ایران زیباست؛ کوه های رنگی «ماهنشان»

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید