This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
دوشنبه, 18 اسفند 1399 11:39

ܚܕܟܡܐ ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܠܥܪܩ

ܚܕܟܡܐ ܨܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܠܥܪܩ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید