This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 06 فروردين 1401 11:12

ܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕܬܚܬ- ܓܻܡܫܝܕ ܒܝܕ ܒܐܠܦܐ̈ ܚܙܘܩܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܢܘܪܘܙ- ܘܝܕܥܘ

  ܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕܬܚܬ- ܓܻܡܫܝܕ ܒܝܕ ܒܐܠܦܐ̈ ܚܙܘܩܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܢܘܪܘܙ- ܘܝܕܥܘ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید