This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
سه شنبه, 03 خرداد 1401 12:14

ܡܩܕܬܐ ܕܡܫܝܢܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܢܝܢ

ܡܩܕܬܐ ܕܡܫܝܢܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܻܢܝܢ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید