ܛܒܐ ܟܡ ܚܖܬܐ
دوشنبه, 28 مهر 1393 09:52

ܓܘܕܐ ܕ ܠܒܼܫܢ̈ܐ ܕ ܟܦܼܢ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒ ܣܘܪܝܐ

ܓܘܕܐ ܕ ܠܒܼܫܢ̈ܐ ܕ ܟܦܼܢ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܒ ܣܘܪܝܐ

ܚܕ ܓܘܕܐ ܡܟܘܟܒܢܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܕ ܫܡܗ ܡܘܬܒܘܗ ܝܠܗ ܠܒܫܢܐ ܕ ܟܦܢ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܛܝܠܗ ܝܠܗ ܩܘܪܒܐ ܠ 1000 ܗܕܡܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܣܘܪܝܐ. ܡܠܠܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܐܡܪܐ: ܗܕܡܐ ܕ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܫܟܘܚܐ ܝܢܐ ܠ ܗܕܡܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒܢܦܠܐ ܝܢܐ ܒܬܪܝ ܘ ܒ ܥܕܢܐ ܨܦܝܝ ܒܩܛܠܐ ܝܢܐ . ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܗܕܡܐ ܕ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܙܘܕܐ ܡܢ 300 ܓܢܬܐ. ܘ ܚܕ ܡܢ ܫܘܝܠܐ ܕ ܕܝܗ ܝܠܗ ܡܬܒܬܐ ܕ ܒܘܡܒ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ ܟܪܘܢ ܕ ܕܝܗ ܒ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕ ܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܫܩܠܬܐ ܘ ܙܒܛܢܬܐ ܕ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܒܝܕ ܓܐܥܫ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید