چهارشنبه, 19 آذر 1393 09:34

ܡܚܒܪܬܐ ܒ ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܬܦܩܬܐ ܕ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܓ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܒ ܨܘܪ̈ܝܬܐ- ܬܦܩܬܐ ܕ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܓ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ

 «ܙܪܝܦ ܘ ܡܘܥܠܡ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒ ܬܗܪܢ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید