سه شنبه, 09 دی 1393 18:38

ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܬܐ ܬܠܩܬܐ ܕ ܐܢܕܘܢܙܝ ܘ ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܬܐ ܬܠܩܬܐ ܕ ܐܢܕܘܢܙܝ ܘ ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܬܐ ܬܠܩܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܢܕܘܢܙܝ ܕ ܡܢ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܩܡ ܐܕܝܐ ܦܝܫܬܐ ܝܘܐ ܬܠܩܬܐ ܒ ܚܘܬܡܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܫܟܚܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕ ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܟܠܝ ܗܕܡܐ ܘ ܚܙܘܩܐ ܕ ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘ ܬܠܬܐ ܐܣܐ ܡܢܗ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܫܟܚܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید