This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
دوشنبه, 05 تیر 1391 13:03

ܗܡܙܡܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܥܡ ܪܡܢ ܐܘܫܢܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܥܡ ܪܡܢ ܐܘܫܢܐ

ܡܝܩܪܐ ܪܡܢ ܐܘܫܢܐ ܫܝܪ ܐܒܕܝ ܝܠܗ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܦܥܘܐ ܕܐܝܪܢ

ܚܘܪܙܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܘܪܡܝ

رسانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید