This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
سه شنبه, 21 بهمن 1393 13:15

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ

 ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ

 

ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗܘܢ ܠ ܗܕܝܪܘܬܗ ܒܘܬ ܦܠܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ  ܕܕܐܥܫ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܦܪܢܗ ܒ ܡܘܨܘܠ. ܥܡܕ ܝܘܚܢܐ ܗܕܡܐ ܕ ܦܪܟܣܝܘܢ ܕ ܐܠ ܪܦܕܝܢ ܒ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕ ܐܠ ܣܘܡܪܝܗ ܐܡܪܐ: ܓܘܕܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܦܨܠܐ ܓܝܣܝܐ ܦܝܫܠܗܝ ܡܫܘܬܐܣܐ ܕ ܗܘܐ ܗܝܪܢܐ ܕ ܐܚܪܝܢܐ ܚܝܠܘܬܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܥܡܝܐ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕ ܦܠܫܝ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕ ܐܦܪܢܐ ܕ ܒ ܐܝܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܢܝܢܘܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ.  ܙܘܕܐ ܡܢ ܐܠܦܐ ܥܠܝܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܩܐܡ ܒܠܝܦܐ ܝܢܐ ܒ ܩܢܛܪܘܢܐ ܓܝܣܝܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܟܪܟܘܟ ܘ ܙܚܘ.    .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید