This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
دوشنبه, 27 بهمن 1393 10:37

ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕ ܨܚܘܪ̈ܐ ܒ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ+ ܨܘܪ̈ܝܬܐ

 ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕ ܨܚܘܪ̈ܐ ܒ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ+ ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ا ܡܢ ܗܘ ܙܘܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܢܫܪܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܢܝܢܘܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܡܘܨܘܠ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕ ܚܕ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܬ ܙܒܛܢܬܐ ܘ ܢܫܪܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܢ ܙܕܘܬܐ ܥܪܩܠܗܘܢ ܠ ܦܢܝܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܕ ܚܕ ܟܡܝܘܬܐ ܙܐ ܡܢܗ ܬܝܠܗܘܢ ܠ ܓܪܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ. ܒ ܩܐܡ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪܬܐ ܕ ܙܘܢܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ ܚܝܘܬܐ ܩܐ ܐܗܐ ܬܓܡܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܘܫ ܒܚܪܒܐ ܝܠܗ. ܦܪܝܫܐܝܬ ܩܐ ܨܒܝܐ ܘ ܢܩܒܐ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܘܫ ܚܪܒܐ ܝܠܗ. ܐܢܐ ܨܘܪܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠ ܚܕ ܣܗܡܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܐܗܘܠ ܚܪܒܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید