This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
شنبه, 09 اسفند 1393 09:40

ܨܚܘܪܘܬܐ ܕ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

ܨܚܘܪܘܬܐ ܕ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ+ܨܘܪ̈ܝܬܐ

 ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܨܚܪܘܬܐ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ

ashooridaesh

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܥܫ  ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܬܠ- ܗܘܪܡܙ ܬܠ-ܫܡܝܪܡ ܬܠ- ܢܨܝܪܝ  ܘ ܫܪܟܝ ܒ ܘ ܗܘܝܠܗܝ ܒ ܚܕ ܦܠܫܐ ܝܩܘܪܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒ ܐܢܐ ܦܢܝܬܐ..

ashooridaesh1

ا ܐܗܐ ܐܟܢܝܘܬܐ ܗܘܝܠܗܝ ܣܒܒ ܕ ܙܘܕܐ ܡܢ 200 ܒܝܬܘܬܐ ܐܬܘܪܝܐ ܥܪܩܝ ܘ ܫܩܠܝ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܗܣܟܗ

ashooridaesh2

 

ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕ ܕܐܥܫ ܐܘܦ ܡܘܥܒܕܠܗܝ ܠ ܡܩܛܬܐ ܕ 2 ܥܘܡܪܢܐ ܒ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕ ܫܡܝܗ ܘ ܬܪܝܢ ܥܘܡܪܢܐ ܙܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܬܠ- ܫܡܝܪܡ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید