This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
پنج شنبه, 13 فروردين 1394 00:40

ܗܡܙ̈ܡܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܘܣܙܓܪܘܬܐ ܒܠܘܙܢ

ܗܡܙ̈ܡܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܘܣܙܓܪܘܬܐ ܒܠܘܙܢ

 

ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ ܘܓܘܕܐ ܕܥܡ ܕܝܗܝ ܒܠܘܙܢ ܕܣܘܝܣ ܘܒܗܘܬܠ ܕܒܘ - ܪܝܘܙ ܦܝܫܠܗܝ ܡܬܘܩܢܩܐ ܘܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܬܠܘܢ ܥܕܢܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ. ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܓܘܕܐ ܕܥܡ ܕܝܗܝ ܝܢܐ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܡܠܐ ܥܗܝܕܐ ܗܠ ܕܦܐܫ ܡܫܘܪܪܗܝ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܘܓܘܕܐ ܕ5+1.

 ܬܝܪܢ ܓܒܢܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕ6 ܒܦܪܘܪܕܝܢ ܝܢܐ ܒܠܘܙܢ ܕܣܘܝܣ ܘܝܢܐ ܒܗܡܙܘܡܝܬܐ ܥܣܩܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ5+1 .

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

 

جلسات کاری هیات ایرانی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید