شنبه, 07 مرداد 1391 15:09

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ

ܚܘܪܙܐ ܕ ܐܚܢܢ ܘ ܐܚܬܘܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܣܗܡ̈ܐ ܦܪܝܫܐ ܐܟܼ ܙܡܪܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܥܡ ܛܥܠܢ̈ܐ ܘ ܫܪܟܢ̈ܐ ܒܐ ܙܘܝܚܐ ܕ ܬܡܘܙ

ܡܢ ܣܗܡܐ ܫܘܬܩܝܐ ܕ ܚܘܪܙܐ

Media

Add comment


Security code
Refresh