دوشنبه, 31 فروردين 1394 09:54

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܩܛܠܐ ܚܕܰܬܐ ܕܕܐܥܫ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܝܚܝܐ̈

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܩܛܠܐ ܚܕܰܬܐ ܕܕܐܥܫ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܝܚܝܐ̈

 

ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܐܝܕܐ ܡܚܝܠܗܝ ܠܦܛܥܠܬܐ ܕ28 ܡܫܝܚܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܬܝܘܦܝ ܕܝܢܐ ܒܚܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܝܒܝ. ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܦܪܣܠܗ ܚܕ ܦܝܠܡ ܕܒܐܗܐ ܚܙܝܬܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܥܝܠܗܝ 28 ܓܢܬܐ ܡܢ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܝܘܦܝ ܒܐܬܪܐ ܕܠܝܒܝ.

 

 

 
 
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان
 
(تصاویر) جنایت تازه داعش علیه مسیحیان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید