یکشنبه, 07 تیر 1394 09:56

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܟܪܝ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܐܡܪܟܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܟܪܝ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܐܡܪܟܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܟܪܝ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܐܡܪܟܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

 
(تصاویر) دیدار ظریف و کری در وین

ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند
 
ظریف و کری دیدار کردند

Add comment


Security code
Refresh