سه شنبه, 09 تیر 1394 09:50

ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ

ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ
ܗܘܫܡ ܒܪܟܬ ܕܝܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܒܥܠܬܐ ܕܚܝܠܢܘܬܐ ܕܕܪܒܐ ܕܝܗܘܐ ܦܠܛܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܗܪܗ ܡܝܬܠܗ.
 
 
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 ܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܡܢ ܗܘܫܡ ܒܪܟܬ ܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ
ܨܘܪ̈ܝܬܐ - ܬܪܘܪ ܕܕܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر
 
(تصاویر) ترور دادستان کل مصر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید